KULLANIM ŞARTLARI ve YASAL UYARILAR

 

Genel Olarak

Bu metinde, MFD SEYAHAT ACENTELİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra kısaca “Şirket” olarak anılacaktır)’ne ait olan www.attfly.com (bundan sonra “Attfly” olarak anılacaktır) internet sitesinin kullanımına ilişkin hüküm ve şartlar düzenlenmekte olup bu sitede mevcut olan tüm bilgiler, araçlar ve hizmetler, aşağıda belirtilen tüm hüküm ve koşulların olduğu gibi kabul edilmesi şartıyla “Kullanıcı” ya sunulmaktadır. İş bu “Kullanım Şartları” (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) ile sitede yayınlanan “Gizlilik Politikası” ile birlikte, bir bütün olarak yorumlanır.

 

Kullanıcı, herhangi bir şekilde Attfly’a erişim sağlamak, onu kullanmak ya da ona üye olmak durumunda, iş bu Sözleşme metnini okuduğunu ve bu Sözleşme ile bağlı olduğunu, burada belirtilen tüm hususlara uymak zorunda olduğunu peşinen, gayri kabili rücu olarak kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, sözleşmede yer alan koşulların herhangi birini kabul etmediği takdirde, Attfly’ı kullanmama hakkına sahip olduğu gibi, bu halde sistemden derhal çıkmak zorundadır.

 

Bilgilerin Güncelliği, Doğruluğu ve Sorumluluk

Kullanıcı, Attfly’a erişim için sağladığı tüm kişisel bilgilerin kendisine ait, gerçek, güncel, tam ve doğru olduğunu beyan eder ve bu bilgileri her zaman güncel durumda tutmayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Aksi halde bilgilerin hatalı/sahte olarak verilmiş olmasından dolayı gerek kullanıcının, gerek üçüncü kişilerin zararından dolayı Attfly’ın hukuki ve cezai sorumluluğu doğmayacak, sorumluluk müştereken ve müteselsilen, veriyi girene ve kullanıcıya ait olacaktır. Veri güvenliği hususunda lütfen Gizlilik Politikamızda bulunan hükümleri inceleyiniz.

 

Attfly tarafından kullanıma sunulan bilginin doğru, tam ya da güncel olmaması halinde şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Attfly, dilediği anda sitenin içeriğini değiştirme/güncelleme hakkını saklı tutar. Sitedeki değişiklikleri izlemek, kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

 

Hakların Devri

Attfly, yalnızca ve münhasıran Kullanıcının kişisel kullanımı içindir. Kullanıcı, Attfly aracılığı ile edinmiş olduğu bilgileri, satın aldığı ürün ya da hizmetleri, ticari amaçla olsun ya da olmasın, üçüncü kişilere satamaz, ivazlı ya da ivazsız olarak devredemez, onlarla paylaşamaz.

 

Tasarruf Yetkisi

Kullanıcı, şahsi bilgilerinin Attfly tarafından “Gizlilik Politikası” na uygun olarak kaydedilmesine onay verdiğini, herhangi bir güvenlik riski veya yetkisiz kullanımdan haberdar olması halinde durumu derhal Attfly’a bildireceğini ve Attfly’ı kullanabilmek için en az 18 (on sekiz) yaşında olduğunu beyan ve taahhüt eder. Attfly, yasal nedenlerle, 18 (on sekiz) yaşın altındaki kişilerden bilgi toplamamakta; onlara satış yapmamaktadır.

 

Kullanıcı Bilgileri ve Şifre Güvenliği

Kullanıcının şifresinin üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi nedeniyle doğacak tüm maddi ve manevi zararlardan, şifreyi edinen ve kullanıcı bizzat ve birlikte, müştereken ve müteselsilen sorumlu olup Attfly’ın herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmadığını kullanıcı, peşinen kabul eder. Kullanıcı, Attfly’a giriş yaptığı bilgisayar ve/veya cihazların güvenliğinden bizzat sorumludur. Bu konuda lütfen Gizlilik Politikamızda bulunan hükümleri inceleyiniz.

 

Kullanıcı bilgilerinin unutulması/kaybedilmesi halinde, Attfly tarafından kullanıcılarına şifre hatırlatma hizmeti verilmekte olup bu kapsamda; kullanıcı bilgilerinin, kayıt sırasında sisteme kaydettirilen e-posta adresine gönderimi sağlanmaktadır. Bununla birlikte, sisteme bildirilen e-posta adresinin kullanıcıya ait, erişilebilir ve geçerli olması gibi hususlarda Attfly’ın herhangi bir tasarrufu bulunmadığından; bu husustaki tüm yetki ve sorumluluğun ilgili kullanıcıya ait olacağını, böyle bir durumda Attfly ile iletişime geçmesi gerektiğini, ancak kullanıcı bilgilerinin kurtarılamaması halinde kullanıcının Attfly’dan herhangi bir edim talep edemeyeceğini, kullanıcı peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

Fikri Mülkiyet Hakları

Attfly’da yer alan tüm metin, resim, doküman, yazılım kodları ve sair her türlü içeriğin mülkiyeti ve tüm hakları şirkete ait olup bunlar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamıyla, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerle korunmaktadır. Bu dokümanlar, on-line sistemde görülmesi için gerekli olması hali haricinde hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz olarak çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapmak suretiyle dahi olsa kopyalanıp başka amaçla kullanılamaz. Burada belirtilenden bağımsız olarak, sitenin sayfalarının yazıcı çıktıları, kullanıcıların kişisel kullanımına özgülenmek şartıyla, serbestçe alınabilir. Bu sitede yer alan dokümanlar ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikteki her türlü kullanım sonrasında ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar kullanıcıya aittir.

 

Kullanıcı Attfly veya onun aracılığıyla elde edilen bilgileri, yazılım kodlarını, ürünleri veya hizmetleri değiştirmemeyi, düzenlememeyi, kopyalamamayı, Attfly’a referans vermeksizin dağıtımını yapmamayı, iletmemeyi, teşhir etmemeyi, çoğaltmamayı, yayımlamamayı, lisanslamamayı, bunlardan türevsel çalışmalar üretmemeyi, bunları ivazlı ya da ivazsız olarak devretmemeyi, üçüncü kişilere satmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

 

Üçüncü Parti Yazılımlar ve Sistem Güvenliği

Kullanıcı, Attfly’ın önceden yazılı olarak vereceği açık izin olmaksızın ticari olan veya olmayan (herhangi bir) amaçla bot (robot), spider (örümcek), digger (kazıyıcı) veya sair otomatik veri toplama (süzme) – değerlendirme araçları kullanarak veya benzer manuel işlemler sonucunda Attfly’da yer alan bir içeriğe veya bilgiye erişimde bulunamaz, bunları derleyemez, işleyemez, izleyemez veya kopyalayamaz. Ayrıca kullanıcı; Attfly’a zarar verebilecek tarzda virüs, trojan, solucan (worm), zaman bombası (time bomb) gibi zararlı yazılımlarla, sisteme zarar vermeyi, bunlarla çakışmayı, bunları kesmeyi veya bunlardaki mülkiyeti kaldırmayı amaçlayan veya mülkiyet haklarını ihlal eden diğer herhangi bir yazılım kullanamaz.

 

Kullanıcı, Attfly’a erişimi önlemek ya da kısıtlamak için sistem tarafından alınan tedbirleri ihlal edemez veya bunları işlevsiz hale getiremez, Attfly altyapısına makul olmayan veya orantısız şekilde yüksek bir yük bindiren veya bindirebilecek tarzda bir işlemde bulunamaz.

 

Kullanıcı, Attfly veya onun tarafından sunulan hizmetlerle bağlantılı olarak, Attfly tarafından kullanılan bir yazılım programını değiştirmek, tercüme etmek, uyarlamak, düzenlemek, geri derlemek, öğelerine ayrıştırmak veya tersine mühendisliğe tabi tutmak gibi girişimlerde bulunamaz. Bu hükümlerin ihlali durumunda, Attfly’ın her türlü önlemi alma ve yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

 

Alıntı, Atıf ve Referanslar

Kullanıcı, Attfly tarafından yazılı olarak önceden verilecek açık izin olmaksızın, herhangi bir maksatla Attfly’ın herhangi bir kısmına gizli link veremez, Attfly’ı diğer bir web sitesine alıntılayamaz (frame edemez), kopyalayamaz veya diğer şekillerde dahil edemez.

 

Kullanıcı, Attfly içerisinde yer alan bir içerik ile ilgili olarak link veya referans vermek istediğinde, bu link http://www.attfly.com ana sayfasına yönlendirilmelidir.

 

Sözleşmenin İhlali

Bu Sözleşme’nin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi halinde Attfly, derhal ve tek taraflı olarak ilgili kullanıcının hizmetlere erişimde bulunmasını reddetme ve gerek duyarsa kalıcı olarak engelleme, IP adresini/bloğunu yasaklama, tek taraflı olarak kullanıcıyı sistemden çıkarma, ona satış yapmama gibi haklarını saklı tutmaktadır. Bu tür durumlarda kullanıcı kusurlu olacağından, kendisine satış yapmaması nedeniyle Attfly’a karşı herhangi bir maddi ya da manevi tazminat talebinde bulunamaz. Ayrıca bu tür durumlarda Attfly, sözleşmeyi ihlal edene/edenlere karşı her türlü hukuki, cezai ve idari başvuru haklarını saklı tutmaktadır.

 

Kullanım Şartlarında Değişiklik Yapılması

Attfly, Sözleşme de dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını duraklatma/durdurma hakkını saklı tutar. Ayrıca Attfly, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. Değişiklikler, sitede yayım anında, başkaca herhangi bir hususa gerek kalmaksızın yürürlüğe girer. Bu koşullar, link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Önemli değişiklikler yapılması ve/veya gerek duyması halinde Attfly, durumu e-mail iletileriyle kullanıcılarına duyuracaktır. Bu tür durumlarda, Gizlilik Politikasında gösterilen usul, burada da aynen geçerli olacaktır.

 

Yasak Faaliyetler ve Yaptırımları

Kullanıcı, Attfly’daki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya diğer kullanıcılarla iletişimlerinde; kanuna, genel ahlaka ve adaba aykırı, üçüncü kişilerin maddi ve manevi haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, telif haklarını ihlal eden, yasadışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, bunları paylaşmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Aksi halde gerek Attfly’ın, gerekse üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan tamamen kullanıcının kendisi sorumludur ve bu durumda Attfly’ın, bu tür hesapları askıya alabileceğini, sona erdirebileceğini, engelleyebileceğini, yasal süreç başlatabileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu tür durumlarda, hakları ihlal edilen üçüncü kişilerin yasal başvuruları kapsamında ne gibi işlem yapılacağı konusunda, Gizlilik Politikamızı incelemenizi öneririz.

 

Attfly, sözleşmenin kullanıcı tarafından ihlali, kullanıcının ihmali davranışı veya ondan kaynaklı diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, sistemsel hata, hizmet kesintisi, veri kaybı - silinmesi, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsüne maruz kalınması, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması gibi hususlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceği gibi, tüm zararlarını da ilgili kullanıcıya rücu etme hakkına sahiptir.

 

Site İçeriği ve Güncelliği

Attfly, sisteminde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmalara ve tedbirlere rağmen web sayfasındaki bilgiler, fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Attfly’daki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Attfly’da yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında kullanıcıya herhangi bir açık ya da örtülü garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Bu tür durumlarda Attfly, kendisinden kaynaklı olmayan bu tür zararlardan sorumlu olmayacaktır.

 

Attfly tarafından, üçüncü parti sitelere link verilmesi mümkündür. Attfly, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı Attfly dışındaki kuruluşlar tarafından ve onların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili içerikler Attfly’dan bağımsız şekilde, o kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir. Attfly’a, bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda herhangi bir sorumluluk almamakta ve kullanıcılara herhangi bir yönlendirmede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar, kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

 

Attfly’da ya da Attfly tarafından link verilen üçüncü parti sitelerde yer alan içerikte, seyahat planları ve etkinliklerle ilgili tahmin veya öngörüler yer alabilir. Böyle ileriye dönük öngörü ve tahminler doğal olarak spekülatiftir ve gelecekteki olaylar ve yönelimler hakkında, o anda mevcut bilgilere göre geleceğe yönelik tahminleri temel alabilir. Bu nedenle bu öngörüler, birçok risk ve belirsizliğe tabi olabilir. Attfly, bu gibi tahmin ve öngörülerin gerçekleşmemesi durumunda herhangi bir yasal sorumluluk kabul etmeyeceğini önceden bildirir, kullanıcı da bu durumu bildiğini ve gerekli önlemleri alacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

Hizmet Şartları

Attfly tarafından kullanıcılara sunulan charter uçuşlar, tedarikçiye yani uçuşu gerçekleştirecek firmaya göre farklı hizmet standartlarına tabi olacaktır. Bunlara bağlı olarak; uçakta sunulacak ikram, koltuk seçimi, serbest bagaj hakkı, bilet iadesi vs. gibi hususlar, tedarikçiye göre farklılık gösterebilir. Bu gibi hususlarda olumsuz bir durumla karşılaşmamak adına, uçuşu gerçekleştirecek olan tedarikçi firmanın hizmet şartlarının ve kullanım koşullarının, ilgili firmaya ait web sitesi ziyaret edilerek incelenmesini önemle rica ederiz.

 

Mücbir Sebepler

Tarafların kontrolünde olmayan; terör olayları, doğal veya yapay afetler, yangın, patlama, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi hizmeti kesintiye uğratan olumsuz durumlar “mücbir sebep” teşkil etmektedir. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar ifa imkansızlığından dolayı birbirlerine karşı sorumlu olmayacaklardır. Bu sürede Sözleşmeden doğan karşılıklı hak ve yükümlülükler askıya alınır.

 

İşbu Sözleşmenin şartlarından herhangi biri ya da bir kısmının kısmen veya tamamen uygulanamaz hale gelmesi halinde, sözleşmenin geri kalanı uygulama kabiliyeti bulunduğu nispette geçerliliğini korumaya devam eder.

 

Son Hükümler, Delil ve Yetki

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Attfly’ın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar – sunucu kayıtları, e-posta kayıtları (gelen – giden), faks kayıtları; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. vd. maddeleri uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini, sayılan delillerin anılan kanun kapsamında ispat vasıtası olarak gerek Mahkemeler, gerekse de Hakem önünde delil kesbedeceğini, peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

Attfly’a girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaf, Türk kanunlarına tabi olup ihtilafların çözümünde Antalya Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.

 

Attfly ile ilgili tüm talep, görüş ve önerileriniz için info@attfly.com adresine e-posta gönderebilir, 0850 333 3 111 numaralı çağrı merkezimizin profesyonel seyahat danışmanlarından yardım alabilirsiniz.

Attfly