MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ, İPTAL ve İADE ŞARTLARI

 

Genel Olarak

İş bu “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ile, MFD SEYAHAT ACENTELİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır)’ne ait olan www.attfly.com (bundan sonra “Attfly” olarak anılacaktır) internet sitesi üzerinden, “Alıcı” ya, çeşitli uçuş firmalarına (bundan sonra “Tedarikçi” olarak anılacaktır) verecekleri siparişin onaylanması ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, sözleşmenin tüm şartlarının Alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlamak amacıyla; 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 05.11.2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunla ilgili olarak çıkarılan Yönetmelik kapsamında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleriyle ilgili hususlar düzenlenmektedir. Sözleşme, sitede yayınlanan “Gizlilik Politikası” ve “Kullanım Şartları” ile birlikte, bir bütün olarak yorumlanır.

 

Attfly, Alıcıların, "Tedarikçi" firmaların turizm ve yolculukla ilgili ürün ve hizmet bilgilerine kolayca ve en ekonomik şekilde erişmelerine, rezervasyon/satın alma işlemleri yapabilmelerine olanak sağlar, tarifeli ve charter uçuşlar için aracılık faaliyeti yapar.

 

Tedarikçilerle İlgili Bilgilendirme

Alıcının, Attfly aracılığıyla seçtiği bir Tedarikçinin ürün ya da hizmetleriyle ilgili yaptığı rezervasyon ya da satın alımlar, Tedarikçinin belirlediği özel şartlar ve koşullara tabi olabilmektedir. Bu kapsamda özellikle; bagaj taşıma kısıtlamaları, bilet kuralları, check-in yöntemi ve şartları, özel yolcu hizmetleri, koltuk seçimi, hamile yolcu seyahat koşulları, kabin içi bagaj kısıtlamaları, evcil hayvan taşıma koşulları, kimyasal taşıma koşulları, özel ilgi bekleyen yolcularla ilgili kısıtlamalar, tıbbi kısıtlamalar, refakatçiyle ilgili koşullar, uçuş öncesinde ve sırasında sunulan hizmetler gibi hususlar değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle Alıcının, bileti satın almadan önce ilgili Tedarikçinin web sayfasını inceleyerek bu gibi özel koşullar hakkında bilgi edinmesi, bu şartları kabul etmesi halinde Attfly’dan bilet satın alması gerekmektedir. Alıcı, tercih ettiği Tedarikçinin şartlarını ve kısıtlamalarını kabul etmeyi ve onlara uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Attfly, iş bu Sözleşme kapsamında kullanıcısını bilgilendirmiş olup buna rağmen araştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kullanıcılar, Attfly’dan herhangi bir zararının tazminini talep edemeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt ederler.

 

Teklifler, ürün ya da hizmetler, fiyatlar, güzergahlar, mesafeler, özellikler ile Tedarikçi aracılığıyla sunulan diğer tüm verilerin hazırlanması ve güncellenmesi, yalnızca ürün ve hizmetlerin kendi Tedarikçisinin sorumluluğundadır. Tedarikçiler, her biri kendi yükümlülüğünün kapsamı içinde, satın alınan tüm ürün ve hizmetler için yürürlükteki düzenlemelerden doğan yükümlülükleri ile satışın koşullarına uymaya, Alıcı karşısında bizzat ve doğrudan sorumludur. Attfly’ın, doğrudan kendi sağlamadığı ürünler ya da hizmetler için sorumluluğu bulunmayacağını, taraflar peşinen kabul ve taahhüt ederler.

 

Bilet satın alınması, aksi kanıtlanmadıkça, Attfly ve bilet üzerinde adı bulunan yolcular arasında bu sözleşmenin cari olduğuna ve sözleşmenin tüm hükümlerinin kabul edildiğine dair karine teşkil eder.

 

Bilet satış hizmeti ve diğer avantajlar, yalnızca bileti Attfly’dan almış olan yolculara sağlanır. Attfly ya da Tedarikçileri, uçuş sırasında, öncesinde ve sonrasında yolcuların kimlik belgelerini kontrol etme hakkını saklı tutar.

 

Attfly tarafından düzenlenen biletin mülkiyeti her zaman Attfly’a ait olacaktır. Bilet üzerinde adı yazan yolcunun dışında bir kişinin, taşımaya ilişkin bileti sunması veya ücret iadesi talebinde bulunması halinde, iyiniyetle hareket eden Tedarikçi, bileti sunan kişiyi taşır veya kişinin iade talebini yerine getirir ve sonrasında bu kişinin bilet üzerinde adı geçen yolcu olmadığı anlaşılırsa, Attfly’dan yolcu taşınması veya ücret iadesi istenemez ve bu durumda Attfly’ın herhangi bir tasarruf yetkisi bulunmadığından, yolcuya karşı hiçbir şekilde yükümlü ve sorumlu tutulamaz. Çünkü biletin kaybolmasını veya çalınmasını önlemek için gereken tüm tedbirleri almak, Alıcının sorumluluğundadır.

 

Ücretin Kapsamı

Attfly tarafından satılan biletlerin ücreti, sadece bilette belirtilen kalkış noktasındaki havalimanından varış noktasındaki havalimanına kadar olan taşıma hizmetinin karşılığıdır. Attfly tarafından bu hususta ek ücret alınmamışsa; bilet ücreti, havaalanları arasındaki ve havalimanı ile şehir terminalleri arasındaki kara taşımasını ve sair taşımaları kapsamaz.

 

Ücretler ve giderler, Türk Lirası, Amerikan Doları ve Euro para birimleri ile ödenebilir. Bilet ücretleri, Attfly tarafından satış anında sitede gösterilen miktar kadardır. Bu nedenle, sonradan meydana gelebilecek kur değişiklikleri gibi nedenlerle ücret iadesi talep edilemez.

 

Rezervasyon yapılmasıyla asıl biletin düzenlenmesi arasında geçen sürede bilet ücretlerinde değişiklikler meydana gelebilir.

 

Vergi, Harç ve Giderler

Attfly tarafından aksi belirtilmediği sürece, devletler, diğer yetkili makamlar, havalimanı operatörleri ve dolayısıyla Attfly tarafından talep edilen tüm ekstra bedeller, vergi veya harçlar, yolcu tarafından ödenir. Bu bedeller, vergiler ve harçların; devlet, başka bir otorite veya havalimanı işletmecisi tarafından rezervasyon tarihinden sonra oluşturulması veya artırılması durumunda Attfly’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını taraflar peşinen kabul ve taahhüt ederler. Bu durumda yolcu, istenilen meblağı ödemek zorundadır. Bununla birlikte; bedeller, vergiler ve harçlar düşer veya ortadan kalkarsa, düşmüş veya ortadan kalkmış meblağlar, tahsil eden tarafça yolcuya iade edilebilir.

 

Biletin Geçerlilik Süresi

Attfly tarafından satılan biletlerin geçerlilik süresi, Tedarikçi/Tedarikçiler tarafından belirlenir ve bu hususta Alıcının, Tedarikçiye ait web sayfasını sürekli olarak kontrol etmesi gerekmektedir. Tarifede yer alan bir uçuşun Tedarikçi tarafından yerine getirilmemesi/getirilememesi, yolcunun aktarma yapamamasına sebebiyet verilmesi, sağlık nedenlerinden dolayı Alıcının uçuşu gerçekleştirememesi, Alıcının ya da yakınlarının vefatı nedeniyle uçuşun gerçekleştirilememesi, Tedarikçi tarafından Alıcı’ya satılan biletten farklı bir hizmet sınıfı sunulması gibi elde olan veya olmayan durumlarda, bu tür aksaklıklardan Tedarikçi tek başına sorumlu bulunacak olup Attfly’a herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini taraflar peşinen kabul ve taahhüt ederler.

 

Charter Uçuşlar

Charter uçuş, Tedarikçi firmanın, havayollarından uçak kiralayarak özel seferler düzenlemesi anlamına gelmektedir. Charter uçak bileti doğrudan havayolundan satın alınamamaktadır. Charter uçuşlar normal tarifeli uçuşlara göre birtakım farklılıklar göstermektedir. Ücret ve uçuş kuralları farklıdır.

 

Attfly üzerinden satın almış olduğunuz charter uçuşlar için uçuş detaylarınız, Attfly tarafından e-posta ve SMS olarak gönderilmektedir.

 

Attfly’dan charter uçuş almanız durumunda aşağıda belirtilen maddeleri kabul etmiş olursunuz;

 • Charter biletlerin iadesi ve iptali mümkün değildir.
 • Satın alınan charter biletlerde Alıcı tarafından tarih, saat, parkur ve isim değişikliği yapılması/talep edilmesi mümkün olmayıp bilet üzerinde değişiklik yapılamaz. Tedarikçinin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 • Yolcu bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde girilmelidir. Bu bilgilerin doğruluğu, bizzat yolcuların sorumluluğundadır.
 • Uçuş tarihinden 1 gün önce mutlaka Attfly ziyaret edilerek kullanıcı ekranından saat, uçuş detayı ve terminal teyidi alınmalıdır.
 • Check-in esnasında dış hatlar için tüm yolcuların pasaportu ve vize dahil gerekli tüm yasal evrakları hazır bulundurulmalıdır.
 • Check-in ve bagaj işlemleri için kalkış saatinden en az 2 saat önce havalimanında tüm yolcuların hazır bulunması gerekmektedir.
 • Charter uçuşlarda Tedarikçi ve Havayolu İşletmeleri tarafından uçuş tarihi, parkur ve saat değişiklikleri söz konusu olabilir, yolcular bu değişiklikleri peşinen kabul etmektedir.
 • Yolcuların isimlerinin uçuş listesinde yer almaması ve buna istinaden uçuşa alınmaması durumunda yolcular, alternatif bir uçuşu peşinen kabul etmek durumundadır.
 • Uçuş esnasında yiyecek ve içeceklerden ekstradan ücret alınabilir.
 • Gümrük girişinde karşılaşılabilecek sorunlardan Attfly.com sorumlu değildir.
 • Yolcuların uçuşu gerçekleştirmedikleri durumlarda, bilet bedeli iadesi yapılmamaktadır.
 • Alınan biletler veya yapılan rezervasyonlar, bir başkasına devir ve temlik edilemez, bilet üzerinde isim değişikliği yapılamaz. Evlilik ya da yargı kararıyla isim değişikliği yapılması durumunda yolcu, isim değişikliğini ispatlayan tüm evrakları yanında bulundurmak zorundadır. Aksi taktirde bu durumu ispatlayamamasından dolayı uçağa kabul edilmemesi nedeniyle Attfly’a herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir.
 • Uçuşu gerçekleştiren havayolunun web sitesinde duyurduğu “Genel Bilet Kuralları” geçerlidir.

 

Bilgilerin Uygunluğu

Alıcı, Attfly aracılığı ile bir ürün ya da hizmet satın aldığında; adını, geçerli bir e-posta adresini, kredi ya da banka kartı numarasını, kartın son kullanma tarihini, güvenlik kodunu ve geçerli bir telefon numarasını gerçeğe uygun olarak ve Kullanım Koşullarında öngörüldüğü şekilde belirtmek zorunda olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. Attfly, Alıcının siparişini işlemek ve siparişin durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, Alıcının telefon numarasını kendi mesajlaşma hizmetine dahil etme hakkına sahiptir. Bu konuda daha detaylı bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı inceleyiniz.

 

Kredi Kartı Güvenliği

Alıcı tarafından Attfly aracılığı ile yapılacak ürün ve hizmet alımlarında, kullanılan kredi kartının güvenliğinden Alıcı bizzat sorumlu olup, yasal zorunluluklar nedeni ile gerekmesi halinde kredi kartına ait belgeleri uçuş öncesinde veya uçuş sırasında ibraz etmeyi Alıcı peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu hususta Gizlilik Politikası’nda gerekli yasal bildirimler yapılmıştır.

 

Alıcının Attfly üzerinden yapacağı tüm işlemlerin, iş bu sözleşmede gösterilen şekilde, tam ve eksiksiz olarak yapılması şarttır. İşlemin Alıcı tarafından hatalı şekilde yapılması nedeniyle rezervasyon, rezervasyon değişikliği, iptal, iade ve on-line bilet satın alma işlemlerinde çıkabilecek aksaklıklardan veya imkansızlıklardan Attfly’ın sorumlu olmadığını Alıcı peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

Tedarikçi tarafından, bazı durumlarda (örneğin 3D Secure kullanılmayan veya riskli görülen işlemlerde), uçuş öncesinde veya uçuş sırasında, ödeme işlemleri için kullanılan kredi kartı ile kart sahibine ait geçerli bir kimlik belgesini ibraz etmesi talep edilebilir. Ayrıca ödeme yapılan kredi kartı sanal kart ise sanal kartın bağlı olduğu kredi kartının da ibrazı talep edilebilir. Bu durumlarda kartın ibraz edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek zarardan Alıcı ve/veya yolcu birlikte sorumlu olup Attfly’a herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir.

 

Satın Alma ve Kullanım Talimatları

Attfly'da uçuş araması yapmak: Attfly’ın ana sayfasında, orta kısımda öncelikle “Gidiş – Dönüş” veya “Tek Yön” seçimi yapılır. “Nereden” başlıklı kısma başlangıç yeri yazılarak açılır listeden çıkacak sonuçlar arasında seçim yapılır. Aynı şekilde “Nereye” başlıklı kısma ise varış yeri yazılarak açılır listeden seçim yapılır. “Gidiş” ve “Dönüş” kısımlarına ayrı ayrı tıklanarak açılacak takvimden ilgili seyahat tarihleri seçilir.

 

Yolcu kısmından yolcu adedi, yaş grupları (yetişkin, çocuk ve bebek) ve seyahat sınıfı seçilir. Tek biletleme içinde en fazla toplam 9 adet yetişkin (12+ yaş) ve çocuk (2-12 yaş arası) yolcu, yetişkin yolcu başına da 1’er adet bebek (0-2 yaş arası) yolcu seçilebilir.

 

Eğer sadece doğrudan uçuşların listelenmesi tercih edilecekse, “Aktarmasız” radyo butonu seçilerek aktif hale getirilir. “Ara” tuşuna basılır. Bir sonraki ekranda, önceden yapılan tercihlere göre bulunan tüm uçuşlar listelenecektir.

 

Sonuçları filtrelemek ve sıralamak: Bir önceki adım ile uçuşlar bulunduktan sonra, bu uçuşlar içinde filtreleme yapılmak için; “Sonuçları Filtrele” tuşuna basılır ve açılan ekranda aktarma seçenekleri, uçuş süreleri, havayolları ve bilet sınıflarına göre tercih yapılması sağlanabilir. Ayrıca “Gidiş Uçuşu” ve “Dönüş Uçuşu” için ayrı ayrı “Sırala:” açılır listesinden “Fiyat (Artan)”, “Fiyat (Azalan)”, “Kalkış Saati (Erkenden Geçe)”, “Kalkış Saati (Geçten Erkene)”, “İniş Saati (Erkenden Geçe)” ve “İniş Saati (Geçten Erkene)” şeklinde tercih yapılarak sonuçların sıralanması sağlanır.

 

Uçuşları seçmek: Uçuş araması yapıldıktan sonra, görüntülenen seçim sayfasında, sefer saatleri ve ilgili ücretler görüntülenir. Uçuş türü “Gidiş – Dönüş” şeklinde seçilmişse gidiş ve dönüş uçuşları ayrı ayrı seçildikten; “Tek Yön” olarak seçilmişse gidiş uçuşu seçildikten sonra ekranın altında mavi şerit içerisinde uçuş özeti görüntülenir ve yeşil “Hemen Satın Al” tuşu belirir.

 

Yolcu bilgilerini girmek ve ödeme yapmak: Uçuş seçimi yapıldıktan sonra tek tek yolcuların cinsiyet, isim, soy isim, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası/numaraları girilir (T.C. vatandaşı değilseniz buna ilişkin kutucuğu işaretlemelisiniz). İletişim bilgileri bölümünde cinsiyet, isim, soy isim, doğum tarihi, telefon, e-posta bilgileri girilir (kişisel verilerin korunmasıyla ilgili olarak sitemizde yer alan Gizlilik Politikası’nı incelemeniz gerekmektedir). Fatura bilgileri bölümünde isim, soy isim, T.C. kimlik numarası (T.C vatandaşı değilseniz buna ilişkin kutucuğu işaretlemelisiniz), adres, ülke, şehir ve posta kodu bilgileri girilir. Son olarak da kredi kartı ile ödeme için kart üzerindeki bilgiler ile güvenlik kodu (CVC kodu), ilgili kutucuklara girilir. Taksit seçenekleri belirlendikten sonra kullanım koşulları, uçuş kuralları ve gizlilik politikasını okuyarak kabul ettiğinize dair kutucuk işaretlenerek yeşil renkli “Ödeme Yap” seçeneği seçilir, ilgili kredi kartı sistem tarafından kontrol edilip onay verildiğinde Banka’ya ait 3D Ödeme sayfasına yönlendirilir. Cep telefonunuza gelen şifre girildikten sonra Banka onay verirse biletleme yapılır ve işlem tamamlanır. Dilerseniz bir sonraki adımda bilet kodunuzu görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz. Bu hususta sitemizde yer alan “Kullanım Şartları” nı incelemeniz gerekmektedir. Satın alma sırasında belirtmiş olduğunuz iletişim bilgisindeki e-posta adresi ve telefona işlem teyit mesajı gönderilecektir.

 

Biletinizi satın aldıktan sonra Tedarikçinin desteklediği ek hizmetleri satın alma hususunda, Tedarikçilerle iletişime geçmenizi öneririz.

 

Tedarikçilerin “check-in” yöntemi, her Tedarikçiye göre değişiklik arz edebileceğinden, genellikle uçuşa en erken 24 saat kala Tedarikçilerin web sayfalarından online olarak ya da havalimanındaki görevlileri aracılığıyla offline olarak check-in yapılması gerekmektedir. Bu hususta lütfen Tedarikçinin web sayfasını ziyaret ediniz.

 

Ödeme Yöntemleri, Ödeme Kuralları ve Uyarılar

Attfly tarafından desteklenen kredi kartları: Garanti Bankası Bonus, İş Bankası Maximum, Ziraat Bankası Maximum, Yapı Kredi World, TEB World, Halkbank Paraf, Anadolubank, Vakıfbank World ve Albaraka World kredi kartları olup bu kartlar vasıtasıyla TL olarak gerçekleştireceğiniz ödeme işlemlerinde, ilgili bankanın sağladığı taksit avantajından yararlanabilirsiniz. Kredi kartınızın yurtdışı bankalardan alınmış olması halinde, işlem için hesabınıza ek ücret yansıtılabilmektedir. Bu konuda detaylı bilgiyi bankanızdan alabilirsiniz. Ödemeleri Türk Lirası dışında Amerikan Doları ve EURO para birimleriyle yapabilirsiniz.

 

Attfly tarafından desteklenen banka kartları: Attfly’dan alacağınız biletleri, Banka Kartınız ile yapabilirsiniz. Bunun için Visa Electron ve Maestro logolarını taşıyan banka kartınızın, bankanız tarafından internet kullanımına açılmış olması gerekmektedir. Ancak bu tür durumlarda, Banka Kartları ile satın alınan biletlerin iadesinde banka altyapısı kaynaklı gecikmeler yaşanabilmekte olup bu gecikmelerden dolayı sorumluluk, Attfly’a ait değildir.

 

Güvenlik nedeniyle, aynı gün içinde, aynı kredi kartı ile en fazla dört (4) ayrı rezervasyon yapılabilmektedir.

 

Genellikle, ödeme yapılan kredi kartının sahibinin, seyahat edecek yolculardan biri olması zorunlu değildir. Ancak kredi kartı sahibinin güvenliği açısından; kredi kartı sahibinin isim, soy isim ve e-posta adresi; bazen de kartın aslı uçuş öncesinde veya uçuş sırasında Tedarikçi tarafından istenebilmektedir. Bu hususlar Tedarikçiye göre farklılık arz edebileceğinden, ilgili Tedarikçinin web sayfasında buna ilişkin kullanım koşullarını incelenmenizi öneririz.

 

Attfly, internet bankacılığı, Havale/EFT, BKM Ekspress, American Express kartlarıyla ya da yukarıda sayılanlardan başkaca yöntemle ödeme yapılmasını desteklememektedir.

 

Uçağa Biniş, Uçuş Kuralları ve Uçuş Sonrası

Havalimanında Tedarikçi tarafından bildirilecek kapıdan uçağa biniş anından itibaren, uçuşun tamamlanması sonrasında uçağın tamamen terk edilmesine kadar geçecek süredeki biniş, seyir ve terk kuralları, ilgili Tedarikçi tarafından belirlenecektir. Bu nedenle Alıcının, Tedarikçi tarafından belirlenen biniş, seyir ve iniş kurallarına uygun hareket etmesi gerekmekte, Tedarikçinin web sayfasında sunulan koşullara uygun davranılması gerekmektedir. Aksi halde doğacak sorumluluktan Attfly’ın sorumlu olmayacağını taraflar peşinen kabul ve taahhüt ederler.

           

Özel Bazı Prosedürler Gerektirebilecek Durumlar

Bazı ülkeler, yerel mevzuatları gereğince bazı yolcuların seyahatleri bakımından farklı kısıtlamalar yapma yoluna gitmektedir. Buna örnek olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gösterilebilir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan “Türkiye Vatandaşlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyetine Pasaport Yerine Kimlik Belgesi ile Seyahat Etmeleri Hakkında Anlaşma” nın 3/a maddesi gereğince KKTC’ye nüfus cüzdanıyla seyahat etmek üzere hudut kapılarına gelen reşit olmayanlar ve mahcurların çıkış işlemleri için kanuni mümessillerinin muvafakatı bulunduğunu belirten, noterce ve resmi makamlarca tasdik edilmiş muvafakatnamenin ibrazı zorunlu bulunmaktadır. Bu tür durumlarda, seyahat edilecek ülkenin gerektireceği vize ve sair yükümlülükleri karşılama hususunda tüm sorumluluk Alıcı’ya ait olup Attfly’ın bu hususta herhangi bir tasarruf yetkisi bulunmadığını, seyahat edeceği ülkenin mevzuatını araştırmak zorunda olduğu hususunu Alıcı peşinen kabul eder.

 

Taşımayı Reddetme Hakkı

İlgili Tedarikçi; kamu güvenliği, yolcuların güvenliği, genel ahlak, kanunda öngörülen yasal sınırlamalar, yolcunun alkol, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler nedeniyle kendisine, diğer yolculara, kabin ekibine ya da eşyalara zarar verebilecek vaziyette olması, yolcunun güvenlik kontrolünden geçmeyi reddediyor olması, yolcunun taşıma ücretini ödemeyi reddediyor olması, yolcunun yeterli seyahat dokümanlarına sahip olduğunu ispatlayamıyor olması, dokümanların sahte, geçersiz ya da süresi geçmiş olması, biletin sözleşmeye veya yasaya aykırı olarak elde edilmiş olması, yolcunun ilgili kapıya süresinde gelmemiş olması ve benzeri pek çok nedenden dolayı yolcuyu taşımayı reddedebilir. Bu gibi hususlarda, Tedarikçi tarafından belirlenen taşımayı reddetme ile ilgili kurallara uygun hareket edilmesi, Tedarikçinin web sayfasında sunulan koşullara uygun davranılması gerekmektedir. Aksi halde doğacak sorumluluktan Attfly’ın sorumlu olmayacağını taraflar peşinen kabul ve taahhüt ederler.

 

Bagaj ile İlgili Kurallar

Bagaj ile ilgili kural ve kısıtlamalarla bagaj taşımasını reddetme hakları, her Tedarikçinin ayrı ayrı bagaj kurallarında belirteceği koşul ve sınırlamalara tabi olacaktır. Ayrıca Tedarikçi tarafından, Alıcının bagajını arama hakkı, bagaj ağırlığı ve ekstra ücretlendirme gibi düzenlemelere de yer verilmiş olabilir. Bu gibi hususlarda, Tedarikçi tarafından belirlenen kurallara uygun hareket edilmesi, Tedarikçinin web sayfasında sunulan bagaj koşullarına uygun davranılması gerekmektedir. Aksi halde doğacak sorumluluktan Attfly’ın sorumlu olmayacağını taraflar peşinen kabul ve taahhüt ederler.

 

Taşıma sırasında Alıcının bagajının kaybolmasıyla ilgili sorumluluk, tek başına Tedarikçiye aittir. Attfly’ın Tedarikçinin faaliyetlerine müdahale konusunda tasarruf yetkisi bulunmadığından, taraflar bu hususu bildiklerini peşinen kabul ve taahhüt ederler.

 

Evcil Hayvanların Taşınmasıyla İlgili Kurallar

Evcil hayvanların taşınması ile ilgili kural ve kısıtlamalar, her Tedarikçinin ayrı ayrı belirleyeceği koşul ve sınırlamalara tabi olacaktır. Bu gibi hususlarda, Tedarikçi tarafından belirlenen kurallara uygun hareket edilmesi, Tedarikçinin web sayfasında sunulan bagaj koşullarına uygun davranılması gerekmektedir. Aksi halde doğacak sorumluluktan Attfly’ın sorumlu olmayacağını taraflar peşinen kabul ve taahhüt ederler.

 

Taşıma sırasında Alıcının evcil hayvanlarının kaybolması ya da zarara uğraması ile ilgili sorumluluk, tek başına Tedarikçiye aittir. Attfly’ın Tedarikçinin faaliyetlerine müdahale konusunda tasarruf yetkisi bulunmadığından, taraflar bu hususu bildiklerini peşinen kabul ve taahhüt ederler.

 

Uçuş Tarifelerinde Meydana Gelecek Ertelemeler, Değişiklikler ve İptaller

Tedarikçiler zaman zaman ellerinde olmayan, kontrol edemeyecekleri nedenlerden dolayı, uçuş saatlerini değiştirmek, ertelemek ya da uçuşu iptal etmek durumunda kalabilirler. Tedarikçiler ve özellikle de Attfly, uçuş tarifelerinde yer alan saatte uçuşun gerçekleşeceği yönünde bir taahhütte bulunmaz. Bu tür durumlara Attfly’ın herhangi bir müdahalesi ve tasarruf yetkisi bulunmadığından, tarife ertelenmesi, gecikme ve/veya iptali nedeniyle doğacak sorumluluktan Attfly’ın sorumlu olmayacağını taraflar peşinen kabul ve taahhüt ederler.

 

İptal/İade

Normal uçuşlar için iptal ve/veya iade (Reissue) ile ilgili kural ve kısıtlamalar, her Tedarikçinin ayrı ayrı belirleyeceği uçuş sınıflarına ait koşul ve sınırlamalara tabi olacaktır. Bu gibi hususlarda, Tedarikçi tarafından belirlenen kurallara uygun hareket edilmesi gerekmekte, Tedarikçinin web sayfasında sunulan iade koşullarına uygun davranılması gerekmektedir. Aksi halde doğacak sorumluluktan Attfly’ın sorumlu olmayacağını taraflar peşinen kabul ve taahhüt ederler.

 

Charter uçuşlarda ise bilet iptalinin veya bilette değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı yukarıda etraflıca izah edilmiş olup Alıcı, bu tarz uçuşlara ait bilet iptal veya değişiklik talebinin reddedilmesinden doğacak sorumluluktan Attfly’ın sorumlu olmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

Satın alınan ürünün herhangi bir şekilde iadesi, iptali veya değişikliğinin talep edilmesi halinde, ürün satışı esnasında Attfly tarafından tahsil edilen biletleme hizmet bedelinin iadesi yapılmaz. Ücret iadesi, Tedarikçinin koşul ve şartlarına uygun olarak hesaplanarak yalnız kart sahibine, ödemenin yapıldığı kredi kartına yapılır.

 

Son Hükümler, Delil ve Yetki

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Attfly’ın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar – sunucu kütük ve kayıtları, e-posta kayıtları (gelen – giden), faks kayıtları; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. vd. maddeleri uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini, sayılan delillerin anılan kanun kapsamında ispat vasıtası olarak gerek Mahkemeler, gerekse de Hakem önünde delil kesbedeceğini, peşinen kabul ve taahhüt eder.

Attfly üzerinden hizmet satın alınmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaf, Türk kanunlarına tabi olup ihtilafların çözümünde Antalya Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.

Attfly ile ilgili tüm talep, görüş ve önerileriniz için info@attfly.com adresine e-posta gönderebilir, 0850 333 3 111 numaralı çağrı merkezimizin profesyonel seyahat danışmanlarından yardım alabilirsiniz.

Attfly